Repetitor R6x ponovo u funkciji

Dana 6. maja 2022 popravljena je predajna antena na repetitoru tako da je repetitor R6x ponovo u funkciji.